You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica
jest beneficjentem programu wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków
i/lub synchrobooków – Priorytet 1.1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0,
Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica otrzymała w 2021 r. kwotę w wysokości 7 000,00 zł