You are currently viewing Promocja i Wernisaż

Promocja i Wernisaż

– Promocja tomiku poezji Reginy Fietzek
– Wernisaż i wystawa prac malarskich Marii Magdziarz