Promocja książki pt. Trudne dzieciństwo…

Promocja książki pt. „Trudne dzieciństwo. Losy radecznickich dzieci podczas okupacji” autorstwa Reginy Smoter-Grzeszkiewicz i Stanisława Zybały. Wójt Gminy Pan Marian Szuper podziękował autorce publikacji za upamiętnienie akcji wysiedleńczej na terenie...

Czytaj więcej