You are currently viewing Konkurs literacki

Konkurs literacki

>> Do odsłuchania zalecana przeglądarka to: Edge lub Chrome

Konkurs literacki „Talenty Małych Ojczyzn”

( X edycja)

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica ogłasza konkurs literacki z zakresu poezji i prozy. Głównym jego zamierzeniem jest ujawnianie i promowanie utalentowanych twórców mających zainteresowanie literackie. Temat konkursu to: „Tradycje świąteczne w moim domu, zwyczaje ludowe w naszym regionie”.

Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe mieszkające na terenie Gminy Radecznica, a także wszystkich piszących wywodzących się swoimi korzeniami z naszej Gminy – Gminy Radecznica.

Regulamin konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1-2 utwory poetyckie lub 1-2 utwory prozatorskie.
 2. Każdy autor zgłasza swoje teksty w 1 egzemplarzu.
 3. Wszystkie utwory winny być podpisane wyłącznie godłem.
  Rozwiązanie godła tj. imię i nazwisko (nazwa szkoły) oraz dokładny adres dołączamy w osobnej kopercie.
 4. Zgłaszane na konkurs utwory nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.
 5. Termin zgłaszania konkursowych prac upływa 31.12.2021 r.
 6. Konkursowe prace dostarczamy do:
  Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica
  B. Prusa 65a
  22-463 Radecznica
  tel. 84 68 18 179, +48 696 202 545, e-mail: gbpradecznica@op.pl
 7. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powołuje Jury.
 8. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji i prezentacji bez dodatkowych honorariów.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity.’ Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926)]

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!